Akce

Pracovní schůze k táboru 2020 proběhne v únoru 2020

Foto z listopadové akce Něco Mezi

https://www.ctujm.cz/fotodokumentace/necomezi/necomezi19podzim/necomezpodzim2019.htm

Tábor - Škola čar a kouzel - Harry Potter

18 - 25. 7. 2019 

Přihlášky a další informace k dispozici:

skybob@seznam.cz - 608854131 nebo

radekdostal73@seznam.cz - 724089177

Účet pro platbu tábora: 2201475052/2010